Valpreventiecursus "Vallen Verleden Tijd"

1 op de 3 65-plussers valt minstens 1x per jaar, waarvan 12% een medische behandeling vergt. Dit is slechts 10% van alle valincidenten bij ouderen.
De directe medische zorgkosten t.g.v. een val was in 2020 al hoger dan 1 miljard euro.


Door dubbele vergrijzing groeit dit probleem explosief. Gerichte valpreventie is noodzakelijk. Daarom bieden wij bij Fysiotherapie het Schol de valpreventie

‘Vallen Verleden Tijd’

aan. Hierbij wordt gewerkt aan het evenwicht en de bewegingssturing in ADL-situaties, diverse dubbeltaken en worden er valtechnieken aangeleerd.